DISCLAIMER

Hoewel de website van Au-Bain Marieke met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Au-Bain Marieke informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.